ราคาและโปรโมชั่น
   ราคาและโปรโมชั่น ที่แสดงอยู่หน้าเว็ปไซต์ www.airdeeshop.com อาจจะมีความแตกต่างจากราคาและโปรโมชั่นหน้าร้านได้ เนื่องด้วยอาจจะมีการทำโปรโมชั่นที่แตกต่างกัน ท่านสามารถตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นอีกครั้งได้ที่หน้าร้าน
ของแถมฟรีงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีอะไรบ้าง
– ท่อน้ำยาสำเร็จรูป ขนาดความยาว ไม่เกิน 4 เมตร
– ขาแขวนขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
– สายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อระหว่างคอยร้อนและคอยเย็น จำนวน 1 เส้น ความยาวไม่เกิน 4 เมตร
– ท่อน้ำทิ้ง ขนาดมาตรฐาน ความยาวไม่เกิน 5 เมตร
– เบรคเกอร์ไฟฟ้า ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ตัว
– ขารองคอยร้อนเพื่อป้องกันเครื่องสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่
ขึ้นกับหน้างาน หากมีการติดตั้งที่ต้องใช้อุปกรณ์มากกว่า ที่ทางร้าน Airdeeshop แถมไปให้จะมีค่าใช้จ่าย โดยช่างจะทำการแจ้งก่อนการติดตั้ง ทุกครั้ง